Trang 3059, kết quả từ 30581 tới 30590 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 18/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hà Duy Phúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Duy Phúc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Phiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Phiên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 9/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Thành Đạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thành Đạt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/11/1990, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Trần Thanh Chí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thanh Chí, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1960, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Trần Thanh Gương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thanh Gương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/3/1965, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Phán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Phán, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 7/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Thanh Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thanh Bình, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Lương Hoà - Xã Lương Hòa - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Bùi Trần Phú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Trần Phú, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 23/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hoàng Khác Phô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Khác Phô, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 3/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...305430553056305730583059306030613062...74341