Trang 3060, kết quả từ 30591 tới 30600 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Phán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Phán, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 4/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Thanh Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thanh Bình, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Lê Văn Phác

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Phác, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 18/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hà Văn Ơ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Ơ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 28/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Mai Ngọc Nụ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Ngọc Nụ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 2/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Anh Nhẹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Anh Nhẹ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 20/5/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trương Văn Ninh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Ninh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 27/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hà Văn Oanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Oanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 2/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Liêu Viết Nhuần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Liêu Viết Nhuần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 27/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lương Văn Nhiểu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Văn Nhiểu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 17/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...305530563057305830593060306130623063...74341