Trang 3062, kết quả từ 30611 tới 30620 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Quản Hữu Nghinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Quản Hữu Nghinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 4/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Nghĩa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Nghĩa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Hiểu Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hiểu Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 11/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Mạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Mạnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 4/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Minh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lại Sỹ Mớn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lại Sỹ Mớn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 21/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trịnh Xuân Mỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Xuân Mỹ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 24/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Bá Mạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bá Mạnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 14/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Sỹ Mút

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Sỹ Mút, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 18/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Đình Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đình Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 3/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...305730583059306030613062306330643065...74341