Trang 3064, kết quả từ 30631 tới 30640 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lực, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 2/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trịnh Viết Lương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Viết Lương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 19/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Tạ Xuân Lộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Xuân Lộc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Lang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Lang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 1/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Văn Luận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Luận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 13/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hoàng Văn Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Long, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 4/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lưu Văn Lâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Văn Lâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 5/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Ngọc Lập

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Ngọc Lập, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 26/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Đức Lâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Lâm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Bùi Văn Lập

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Lập, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 24/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...305930603061306230633064306530663067...74341