Trang 3065, kết quả từ 30641 tới 30650 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Ngọc Liển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Ngọc Liển, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 25/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Xuân Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Long, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 14/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Xuân Lan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Xuân Lan, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Văn Kính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Kính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 9/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Thái Hòa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thái Hòa, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Trần Thanh Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thanh Bình, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Châu Hòa - Xã Châu Hòa - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Trần Thái Học

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thái Học, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Hưng Lễ - Xã Hưng Lễ - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Trần Thái Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thái Thành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Phạm Tiến Lan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Tiến Lan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 15/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Thanh Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thanh Bình, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/5/1986, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre

1...306030613062306330643065306630673068...74341