Trang 3067, kết quả từ 30661 tới 30670 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đinh Văn Khẩn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Khẩn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 31/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lò Thế Khoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lò Thế Khoa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Kế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Kế, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 19/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Khánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Khánh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 12/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Huy Kết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Huy Kết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 14/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Dương Ngọc Hưng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Ngọc Hưng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 28/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Thiều Quang Khang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thiều Quang Khang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 9/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Hữu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Hữu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 14/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Mai Văn Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Văn Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 6/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Văn Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Hùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...306230633064306530663067306830693070...74341