Trang 3068, kết quả từ 30671 tới 30680 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Hương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Hương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Đình Khánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình Khánh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Đoàn Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đoàn Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 9/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lương Bá Huyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Bá Huyền, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Huỳnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Huỳnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 14/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hà Anh Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Anh Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 14/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hà Văn Huân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Huân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 8/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Cao Văn Huệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Huệ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 16/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phạm Minh Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Minh Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 23/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Cao Văn Huyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Huyền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 2/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...306330643065306630673068306930703071...74341