Trang 3070, kết quả từ 30691 tới 30700 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Hộ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Hộ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 8/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Hoà, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Văn Đình Hiệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Đình Hiệu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Hiệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Hiệu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 6/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Phụng Hiểu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Phụng Hiểu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 17/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Tấn Lực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Tấn Lực, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/9/1973, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Hà Văn Hiệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Hiệp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 31/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần T Nhung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần T Nhung, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Vang Quới - Xã Vang Quới Đông - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Trần Tấn Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Tấn Đức, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/5/1986, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Trần T Phương Hiền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần T Phương Hiền, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1973, hiện đang yên nghỉ tại Châu Hòa - Xã Châu Hòa - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre

1...306530663067306830693070307130723073...74341