Trang 3071, kết quả từ 30701 tới 30710 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Bùi Hồng Hiền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Hồng Hiền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 4/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Tấn Phong

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Tấn Phong, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại Lương Quới - Xã Lương Quới - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Vũ Trọng Hiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Trọng Hiên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 19/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Sỹ Giáp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Sỹ Giáp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 29/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hệt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hệt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 9/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Hữu Hành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hữu Hành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 16/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hà Văn Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Hải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 17/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Bá Hạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Bá Hạnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 29/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hà Minh Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Minh Hải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 7/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Vi Xuân Hạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vi Xuân Hạnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 6/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...306630673068306930703071307230733074...74341