Trang 3076, kết quả từ 30751 tới 30760 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Mai Sĩ Dụ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Sĩ Dụ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 26/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Vũ Huy Diệm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Huy Diệm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 3/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Sạch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Sạch, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/1981, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Trần Quốc Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quốc Xuân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/11/1981, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Dương Công Dân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Công Dân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 20/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Quốc Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quốc Xuân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/11/1981, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Trần Quốc Việt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quốc Việt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/4/1967, hiện đang yên nghỉ tại Chợ Lách - Thị Trấn Chợ Lách - Huyện Chợ Lách - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Phạm Quốc Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Quốc Cường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 5/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Quốc Phùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quốc Phùng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Chợ Lách - Thị Trấn Chợ Lách - Huyện Chợ Lách - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Đỗ Văn Dân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Dân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 21/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...307130723073307430753076307730783079...74341