Trang 3077, kết quả từ 30761 tới 30770 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Cường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 19/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Hữu Danh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Hữu Danh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 29/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Cảnh Chủng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Cảnh Chủng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 2/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Văn Chính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Chính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 27/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trương Văn Cống

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Cống, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 24/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hoàng Sỹ Chính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Sỹ Chính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 4/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trịnh Văn Chung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Văn Chung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 12/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Minh Chí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Minh Chí, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 7/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hoàng Văn Chung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Chung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 8/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Doãn Đình Chon

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Doãn Đình Chon, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 9/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...307230733074307530763077307830793080...74341