Trang 3078, kết quả từ 30771 tới 30780 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đoàn Văn Chương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Văn Chương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 31/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trương Văn Cống

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Cống, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 24/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Quốc Chí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quốc Chí, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 10/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Cành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Cành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 1/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Mai Phương Châm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Phương Châm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 14/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lương Văn Chai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Văn Chai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 26/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Văn Chinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Chinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Ngô Xuân Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Xuân Chiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 20/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 1/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Canh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Canh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...307330743075307630773078307930803081...74341