Trang 3079, kết quả từ 30781 tới 30790 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Ngọc Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Ngọc Châu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 28/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Hải Chiểu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hải Chiểu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 10/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Mai Xuân Bùi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Xuân Bùi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 27/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Quách Công Bun

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Quách Công Bun, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 21/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Đình Bướu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình Bướu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 8/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Đình Bưởu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đình Bưởu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Bùi Thọ Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Thọ Bình, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lại Văn Bộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lại Văn Bộc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 4/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Văn Bích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Bích, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Bùi Hồng An

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Hồng An, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 5/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...307430753076307730783079308030813082...74341