Trang 308, kết quả từ 3071 tới 3080 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đặng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đặng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/2/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Lý Sà Rươl

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Sà Rươl, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tòng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tòng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Phan Văn Hữu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Hữu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/5/1961, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Kép

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Kép, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/7/1986, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Ba Hưng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ba Hưng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/2/1984, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Lê Văn Liễu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Liễu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Phan Văn Huấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Huấn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/9/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Ba Nhỏ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ba Nhỏ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

1...303304305306307308309310311...74341