Trang 3081, kết quả từ 30801 tới 30810 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Liêu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Liêu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 8/6/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lễ - Phường Đông Lễ - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trịnh Chí Anh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Chí Anh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 13/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Đức Thiệm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Thiệm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 6/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lễ - Phường Đông Lễ - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tiêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tiêm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1919, hi sinh 27/7/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lễ - Phường Đông Lễ - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Quốc Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quốc Hải, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Châu Hòa - Xã Châu Hòa - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Nguyễn Tú Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tú Bình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 25/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lễ - Phường Đông Lễ - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Quang Khả

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quang Khả, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/1/, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Trần Quốc Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quốc Hải, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Lương Hoà - Xã Lương Hòa - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lợi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 19/8/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lễ - Phường Đông Lễ - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Quốc Hậu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quốc Hậu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/10/1984, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre

1...307630773078307930803081308230833084...74341