Trang 3082, kết quả từ 30811 tới 30820 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khôn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khôn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/4/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lễ - Phường Đông Lễ - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Quang Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quang Vinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/11/1965, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Phạm Thị Thê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thị Thê, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 2/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lễ - Phường Đông Lễ - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Thế Cang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thế Cang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 15/6/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lễ - Phường Đông Lễ - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 27/3/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lễ - Phường Đông Lễ - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Thế Giám

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thế Giám, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 28/1/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lễ - Phường Đông Lễ - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 4/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lễ - Phường Đông Lễ - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Thị Xanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thị Xanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 17/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lễ - Phường Đông Lễ - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Thị Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Hồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 12/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lễ - Phường Đông Lễ - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Khắc Dùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Khắc Dùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 21/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lễ - Phường Đông Lễ - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...307730783079308030813082308330843085...74341