Trang 3085, kết quả từ 30841 tới 30850 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Thế Thầm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thế Thầm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1917, hi sinh 3/2/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lễ - Phường Đông Lễ - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Vọng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Vọng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1904, hi sinh 3/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lễ - Phường Đông Lễ - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Khắc Quýnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Khắc Quýnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1907, hi sinh 6/5/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lễ - Phường Đông Lễ - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Liệt Sỹ Hưng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Liệt Sỹ Hưng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lễ - Phường Đông Lễ - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lương Thị Gái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Thị Gái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 11/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lễ - Phường Đông Lễ - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Khắc Duyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Khắc Duyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hi sinh 4/4/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lễ - Phường Đông Lễ - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Bính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Bính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 18/11/1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lễ - Phường Đông Lễ - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Liệt sỹ Trương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Liệt sỹ Trương, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lễ - Phường Đông Lễ - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trương Văn Chúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Chúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 12/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lễ - Phường Đông Lễ - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Khắc Đá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Khắc Đá, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 30/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lễ - Phường Đông Lễ - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...308030813082308330843085308630873088...74341