Trang 3087, kết quả từ 30861 tới 30870 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Ninh Hương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Ninh Hương, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lễ - Phường Đông Lễ - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Mỵ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Mỵ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lễ - Phường Đông Lễ - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Quang Chí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quang Chí, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/2/1964, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Dương Đường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Đường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 17/4/1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lễ - Phường Đông Lễ - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Quang Gương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quang Gương, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Chợ Lách - Thị Trấn Chợ Lách - Huyện Chợ Lách - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Trần Phục Hưng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Phục Hưng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Lê Thị Cầm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Cầm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 23/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lễ - Phường Đông Lễ - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trương Văn Tuỳ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Tuỳ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 12/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lễ - Phường Đông Lễ - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Phước Tuy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Phước Tuy, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Trần Thiếu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thiếu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 1/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lễ - Phường Đông Lễ - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...308230833084308530863087308830893090...74341