Trang 3089, kết quả từ 30881 tới 30890 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Quốc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quốc, nguyên quán chưa rõ, sinh 4/1/, hi sinh 21/7/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lễ - Phường Đông Lễ - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Duyệt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Duyệt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 17/4/1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lễ - Phường Đông Lễ - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Khắc Hanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Khắc Hanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1894, hi sinh 17/4/1933, hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lễ - Phường Đông Lễ - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lệ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 16/1/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lễ - Phường Đông Lễ - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Khắc Khâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Khắc Khâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1910, hi sinh 16/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lễ - Phường Đông Lễ - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 9/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lương - Phường Đông Lương - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Đức Thương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Thương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 28/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lễ - Phường Đông Lễ - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 13/5/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lương - Phường Đông Lương - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Khắc Chư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Khắc Chư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1907, hi sinh 17/10/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lễ - Phường Đông Lễ - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hoàng Văn Tám

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Tám, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lương - Phường Đông Lương - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...308430853086308730883089309030913092...74341