Trang 3092, kết quả từ 30911 tới 30920 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 1/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lương - Phường Đông Lương - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hồ Văn Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Hồng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lương - Phường Đông Lương - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Vằn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Vằn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 10/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lương - Phường Đông Lương - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Mạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Mạnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lương - Phường Đông Lương - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Phong Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Phong Ba, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Hoàng Đại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Đại, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 10/10/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lương - Phường Đông Lương - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Nhất Công

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Nhất Công, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Nguyễn Yêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Yêm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1921, hi sinh 5/9/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lương - Phường Đông Lương - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Lớn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Lớn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 6/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lương - Phường Đông Lương - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Nhật Nguyệt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Nhật Nguyệt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1965, hiện đang yên nghỉ tại Châu Hòa - Xã Châu Hòa - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre

1...308730883089309030913092309330943095...74341