Trang 3093, kết quả từ 30921 tới 30930 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Phi Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Phi Dũng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1979, hiện đang yên nghỉ tại Thuận Điền - Xã Thuận Điền - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Trần Phi Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Phi Long, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại Phú Đức - Xã Phú Đức - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Nguyễn Thiệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thiệu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 2/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lương - Phường Đông Lương - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Đình Thân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Thân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lương - Phường Đông Lương - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Quang Tùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quang Tùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lương - Phường Đông Lương - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Văn Đồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Đồng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lương - Phường Đông Lương - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Uynh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Uynh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 30/1/1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lương - Phường Đông Lương - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Đáo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Đáo, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lương - Phường Đông Lương - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đoạn Quang Lớn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoạn Quang Lớn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1910, hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lương - Phường Đông Lương - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hoàng Như Nhạc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Như Nhạc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 28/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lương - Phường Đông Lương - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...308830893090309130923093309430953096...74341