Trang 3094, kết quả từ 30931 tới 30940 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hoàng Văn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1895, hi sinh 29/11/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lương - Phường Đông Lương - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đoạn Thị Thí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoạn Thị Thí, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lương - Phường Đông Lương - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Văn Thiện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Thiện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1923, hi sinh 31/12/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lương - Phường Đông Lương - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Văn Tan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Tan, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lương - Phường Đông Lương - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Tô Thành Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tô Thành Long, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lương - Phường Đông Lương - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Văn Ca

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Ca, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lương - Phường Đông Lương - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phò

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phò, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 23/2/1979, hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lương - Phường Đông Lương - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đồng Chí Bảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đồng Chí Bảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 6/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lương - Phường Đông Lương - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nông Công Bôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nông Công Bôi, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lương - Phường Đông Lương - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Anh Thục

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Anh Thục, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lương - Phường Đông Lương - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...308930903091309230933094309530963097...74341