Trang 3095, kết quả từ 30941 tới 30950 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lương - Phường Đông Lương - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đỗ Khắc Hiệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Khắc Hiệp, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lương - Phường Đông Lương - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Đình Tám

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Tám, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lương - Phường Đông Lương - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Thịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Thịnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 1/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lương - Phường Đông Lương - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phúc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/3/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lương - Phường Đông Lương - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đồng Chí Huế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đồng Chí Huế, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lương - Phường Đông Lương - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Bùi Xuân Thông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Xuân Thông, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lương - Phường Đông Lương - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Ung H

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ung H, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lương - Phường Đông Lương - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hoàng Văn Cho

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Cho, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lương - Phường Đông Lương - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thâm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lương - Phường Đông Lương - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...309030913092309330943095309630973098...74341