Trang 3097, kết quả từ 30961 tới 30970 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Thiện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thiện, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lương - Phường Đông Lương - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Trang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Trang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 31/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lương - Phường Đông Lương - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Tô Đình Quyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tô Đình Quyền, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lương - Phường Đông Lương - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Lương Mai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Lương Mai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1919, hi sinh 5/2/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lương - Phường Đông Lương - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Văn Thiệm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thiệm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 20/8/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lương - Phường Đông Lương - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đồng Chí Thái (LS)

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đồng Chí Thái (LS), nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lương - Phường Đông Lương - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Xuân Khu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Xuân Khu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lương - Phường Đông Lương - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phiệt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phiệt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1914, hi sinh 6/1939, hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lương - Phường Đông Lương - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Văn Hoan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Hoan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lương - Phường Đông Lương - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đỗ Ngọc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Ngọc, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lương - Phường Đông Lương - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...309230933094309530963097309830993100...74341