Trang 3098, kết quả từ 30971 tới 30980 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Đình Thúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Thúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1919, hi sinh 3/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lương - Phường Đông Lương - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Văn Phú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Phú, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lương - Phường Đông Lương - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Ngọc Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Ngọc Tuấn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/7/1988, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Trần Ngọc Tranh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Ngọc Tranh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/1/1946, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Trần Ngự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Ngự, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/12/1965, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Nguyễn Huy Khiêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Huy Khiêm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lương - Phường Đông Lương - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Ngọc Thuận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Ngọc Thuận, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Trần Ngọc Tuyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Ngọc Tuyền, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/1/1979, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Ngô Minh Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Minh Hồng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lương - Phường Đông Lương - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Xuân Đá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Xuân Đá, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lương - Phường Đông Lương - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...309330943095309630973098309931003101...74341