Trang 3099, kết quả từ 30981 tới 30990 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Võ Anh Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Anh Tiến, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lương - Phường Đông Lương - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Đình Thân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Thân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lương - Phường Đông Lương - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Văn Sê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Sê, nguyên quán chưa rõ, sinh 1914, hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lương - Phường Đông Lương - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Võ Văn Tiếp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Tiếp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 26/5/1979, hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lương - Phường Đông Lương - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Quang Quý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quang Quý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 12/1/1979, hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lương - Phường Đông Lương - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Quang Tuyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quang Tuyến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 1/1/1979, hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lương - Phường Đông Lương - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Hiền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hiền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 19/3/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lương - Phường Đông Lương - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Vũ Văn Hinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Hinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 3/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Hưng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hưng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 28/10/1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lương - Phường Đông Lương - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trương Tuấn Hiếu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Tuấn Hiếu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...309430953096309730983099310031013102...74341