Trang 31, kết quả từ 301 tới 310 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thế, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 1/12/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Hướng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Hướng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 26/1/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Duy Khánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Duy Khánh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 20/4/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cội

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cội, nguyên quán chưa rõ, sinh 1956, hi sinh 7/2/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Lê Đức Nghiệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đức Nghiệp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 5/2/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tứ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tứ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Long, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nái, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sinh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh

1...262728293031323334...74341