Trang 3100, kết quả từ 30991 tới 31000 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Quân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Quân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lương - Phường Đông Lương - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Luận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Luận, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lương - Phường Đông Lương - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Mai Văn Hắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Văn Hắc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 3/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Công Hiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Công Hiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 16/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Văn Hạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Hạnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Đức Hiển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Hiển, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 17/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Ngô Tiến Hạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Tiến Hạnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trương Tấn Hiền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Tấn Hiền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 8/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Hằng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Hằng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 19/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Tấn Hiển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Tấn Hiển, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 1/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...309530963097309830993100310131023103...74341