Trang 3103, kết quả từ 31021 tới 31030 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đạt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/9/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Văn Đạo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Đạo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 16/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đỗ Hồng Đang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Hồng Đang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 15/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đỗng Xuân Dương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Xuân Dương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 4/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Vũ Hồng Dương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Hồng Dương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Chu Kỷ Dự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chu Kỷ Dự, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Ngọc Sương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Ngọc Sương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Trần Ngọc Lang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Ngọc Lang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/10/1971, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Lê Văn Đàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Đàn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Ngọc Sang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Ngọc Sang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/6/1964, hiện đang yên nghỉ tại Châu Bình - Xã Châu Bình - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre

1...309830993100310131023103310431053106...74341