Trang 3104, kết quả từ 31031 tới 31040 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Ngọc Phỉ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Ngọc Phỉ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Trần Ngọc Lang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Ngọc Lang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/10/1971, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Đỗ Hữu Dụng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Hữu Dụng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Dương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Dương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Mai Ngọc Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Ngọc Dũng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Đăng Dung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đăng Dung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Trọng Do

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Trọng Do, nguyên quán chưa rõ, sinh 1956, hi sinh 25/8/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trịnh Đình Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Đình Dũng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Văn Dần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Dần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 26/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Văn Dật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Dật, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 22/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...309931003101310231033104310531063107...74341