Trang 3105, kết quả từ 31041 tới 31050 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trịnh Định Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Định Dũng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Dần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Dần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 15/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 8/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Pham Nam Dân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Pham Nam Dân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/7/1981, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hoàng Mai Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Mai Cường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đinh Thành Công

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Thành Công, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hoàng Văn Chu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Chu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Bùi Văn Đoán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Đoán, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 22/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Vũ Vă Chúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Vă Chúc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...310031013102310331043105310631073108...74341