Trang 3106, kết quả từ 31051 tới 31060 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Vũ Thế Chúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Thế Chúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 14/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Văn Chuôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Chuôi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 4/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Duy Chính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Duy Chính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 4/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 10/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Xuân Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Xuân Chiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 13/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Đình Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đình Chiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 1/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đoàn Công Cẩn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Công Cẩn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 12/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Bùi Quang Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Quang Chiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 4/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Vũ Văn Cấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Cấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 1/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Văn Cẩn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Cẩn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 3/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...310131023103310431053106310731083109...74341