Trang 3107, kết quả từ 31061 tới 31070 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hoàng Văn Cầu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Cầu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Quang Cảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quang Cảnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 20/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Tống Khánh Biền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tống Khánh Biền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 17/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Xuân Bao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Xuân Bao, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Báy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Báy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 19/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Bình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 28/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Bằng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Bằng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 22/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Thanh Cao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thanh Cao, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 3/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Văn Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Bình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 29/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Bùi Thành Bòng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Thành Bòng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 2/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...310231033104310531063107310831093110...74341