Trang 3108, kết quả từ 31071 tới 31080 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Dương Bá Bạ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Bá Bạ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 27/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bảo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Văn An

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn An, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Tiến Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tiến Đức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 2/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn ất

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn ất, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Văn An

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn An, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Văn Giỏi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Giỏi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Thế Bao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thế Bao, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 31/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Anh Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Anh Đức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 24/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Kim Bi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Kim Bi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...310331043105310631073108310931103111...74341