Trang 3109, kết quả từ 31081 tới 31090 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Vũ Văn Giới

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Giới, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 21/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Văn Hà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Hà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 15/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Ngọc Bé

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Ngọc Bé, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Lê Văn ái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn ái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 27/, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 5. Liệt sĩ Trần Ngọc Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Ngọc Hùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/1974, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Trần Ngọc Lâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Ngọc Lâm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/8/1979, hiện đang yên nghỉ tại Châu Thành - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Trần Ngọc Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Ngọc Châu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Trần Ngọc Hưởng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Ngọc Hưởng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Chợ Lách - Thị Trấn Chợ Lách - Huyện Chợ Lách - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Phạm Tiến Vỡ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Tiến Vỡ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/3/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Huyện Tịnh Biên - An Giang
 10. Liệt sĩ Tống Ngọc Chức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tống Ngọc Chức, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/4/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Huyện Tịnh Biên - An Giang

1...310431053106310731083109311031113112...74341