Trang 3111, kết quả từ 31101 tới 31110 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đào

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đào, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dụ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Dụ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Duật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Duật, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 7/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Diệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Diệu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 28/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Dung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Dung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Công Dân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Công Dân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 4/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đoàn Phú Diệt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Phú Diệt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 26/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Diên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Diên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 13/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Dùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 9/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Vủ Minh Cửu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vủ Minh Cửu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 22/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...310631073108310931103111311231133114...74341