Trang 3112, kết quả từ 31111 tới 31120 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Đình Dân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Đình Dân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 27/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Diêu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Diêu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 4/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đoàn Hồng Công

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Hồng Công, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 18/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 30/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hà Khắc Chút

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Khắc Chút, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 27/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Tống Thế Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tống Thế Cường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 11/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Văn Cư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Cư, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cơ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cơ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 15/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phạm Văn Cổng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Cổng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 3/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hoàng Ngọc Chúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Ngọc Chúc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...310731083109311031113112311331143115...74341