Trang 3114, kết quả từ 31131 tới 31140 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hà Văn Chiêu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Chiêu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 14/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Văn Cận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Cận, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Xuân Cảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Cảnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Xuân Cảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Cảnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Bùi Văn Bố

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Bố, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Duy Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Duy Bình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 9/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Duy Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Duy Bình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 20/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bôn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bôn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 22/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Hoà Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hoà Bình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 2/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hà Thái Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Thái Bình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 17/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...310931103111311231133114311531163117...74341