Trang 3115, kết quả từ 31141 tới 31150 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Bá Bẽ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bá Bẽ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Bền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Bền, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Mỹ Sanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Mỹ Sanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại Thừa Đức - Xã Thừa Đức - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Trần Ngài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Ngài, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/4/1964, hiện đang yên nghỉ tại Tân Phú Tây - Xã Tân Phú Tây - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Trần Minh Triệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Minh Triệu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Lộc Thuận - Xã Lộc Thuận - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Trần Minh Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Minh Trung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại Lương Quới - Xã Lương Quới - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Võ Văn Bắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Bắc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/6/1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bảy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bảy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 2/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Ngọc Anh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Ngọc Anh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại Châu Thành - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bát, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...311031113112311331143115311631173118...74341