Trang 3118, kết quả từ 31171 tới 31180 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Dư Văn Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dư Văn Vinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 6/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Vân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Vân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 8/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Mạc Như Vân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mạc Như Vân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 8/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Đức Uyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Uyên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Tường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Tường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 28/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Đức Tứ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đức Tứ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Văn Văn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Văn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Duy Tường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Duy Tường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 1/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lý Văn Tư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Văn Tư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Văn Văn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Văn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 2/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...311331143115311631173118311931203121...74341