Trang 3119, kết quả từ 31181 tới 31190 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Uyển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Uyển, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 25/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 15/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Quang Tùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Quang Tùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tuệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tuệ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 1/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Võ Hồng Tư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Hồng Tư, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Quang Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Trung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Quang Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Trung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 23/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Văn Tuyển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Tuyển, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 15/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hà Văn Trực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Trực, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 10/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trịnh Xuân Trịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Xuân Trịnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 13/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...311431153116311731183119312031213122...74341