Trang 3120, kết quả từ 31191 tới 31200 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trịnh Xuân Trình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Xuân Trình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 25/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Dương Quốc Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Quốc Tuấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 9/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Văn Toàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Toàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 21/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Lê Thống

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Lê Thống, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Lê Thanh Tịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thanh Tịnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 24/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tỉnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tỉnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 16/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Văn Tía

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Tía, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 14/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Bùi Phúc Toàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Phúc Toàn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Minh Triều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Minh Triều, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Lộc Thuận - Xã Lộc Thuận - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Trần Minh Sang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Minh Sang, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Tân Xuân - Xã Tân Xuân - Huyện Ba Tri - Bến Tre

1...311531163117311831193120312131223123...74341