Trang 3121, kết quả từ 31201 tới 31210 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Long Khấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Long Khấn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Trần Minh Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Minh Thắng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Phan Văn Thường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Thường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Viết Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Viết Tiến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê A Tiệm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê A Tiệm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 18/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tiệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tiệp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 17/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Bùi Quang Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Quang Tiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 12/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Bùi Quang Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Quang Tiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 12/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phạm Tất Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Tất Tiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 22/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Đức Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Tiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 28/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...311631173118311931203121312231233124...74341