Trang 3123, kết quả từ 31221 tới 31230 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Ngô Văn Thuý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Thuý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 25/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thịnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đỗng Văn Thẩm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Văn Thẩm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 10/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Xuân Thế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Thế, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 20/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đào Quang Thậm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Quang Thậm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 28/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trương Khắc Thiệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Khắc Thiệp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 6/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thịnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 1/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Văn Thái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 15/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Vũ Ngọc Thiệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Ngọc Thiệp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 28/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đỗ Văn Thèm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Thèm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 17/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...311831193120312131223123312431253126...74341