Trang 3124, kết quả từ 31231 tới 31240 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thiết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thiết, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thả

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thả, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 18/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Ninh Văn Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ninh Văn Thanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 16/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Đăng Thà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Đăng Thà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 20/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Minh Tân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Minh Tân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 15/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Văn Tầm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Tầm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 7/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Chí Than

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Chí Than, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 2/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đỗ Chí Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Chí Thanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Văn Tâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Tâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 2/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...311931203121312231233124312531263127...74341