Trang 3125, kết quả từ 31241 tới 31250 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Trung Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trung Thành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Doãn Đình Tân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Doãn Đình Tân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Ngọc Sông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Ngọc Sông, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Thanh Quý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thanh Quý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 17/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đào Duy Quầy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Duy Quầy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 8/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Vũ Văn Tá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Tá, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 1/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Suý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Suý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 2/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Bùi Văn Sáu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Sáu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Quyền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 28/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Quang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 16/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...312031213122312331243125312631273128...74341