Trang 3126, kết quả từ 31251 tới 31260 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Vũ Văn Quý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Quý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 24/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Đức Quyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Quyền, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Khánh Khoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Khánh Khoa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/8/1973, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Trần Kim Tư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Kim Tư, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Bình Đại - Xã Bình Thới - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Trần Kỳ Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Kỳ Minh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại Phước Long - Xã Phước Long - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 15/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Đạo Phúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đạo Phúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 1/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Kim Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Kim Sơn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 9. Liệt sĩ TRần Khắc Chồn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ TRần Khắc Chồn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phú, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 26/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...312131223123312431253126312731283129...74341