Trang 3127, kết quả từ 31261 tới 31270 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Đình Quai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Quai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 26/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Hữu Phú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hữu Phú, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 12/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Văn Nhẫn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Nhẫn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đào Duy Phái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Duy Phái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 21/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Nhạ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Nhạ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 8/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đỗ Văn Phấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Phấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 7/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hoàng Văn Phiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Phiên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 26/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Bùi Văn Pha

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Pha, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 19/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhỡ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhỡ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 10/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Khắc Nhu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Khắc Nhu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 15/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...312231233124312531263127312831293130...74341