Trang 3129, kết quả từ 31281 tới 31290 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trương Xuân Nhạ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Xuân Nhạ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 21/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Văn Muối

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Muối, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 12/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Luật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Luật, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 3/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Ngô Văn Lộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Lộc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 15/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Mạch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Mạch, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 25/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Mẫm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Mẫm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 20/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lưu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lưu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Ngô Văn Mạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Mạnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Mão

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Mão, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 19/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đỗ Ngọc Lương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Ngọc Lương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 25/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...312431253126312731283129313031313132...74341