Trang 3130, kết quả từ 31291 tới 31300 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Tạ Xuân Mão

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Xuân Mão, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 20/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Văn Luận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Luận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 16/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Văn Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Long, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 13/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lăng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lăng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 12/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Kiểu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Kiểu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 17/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đào Quang Liệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Quang Liệu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 6/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đào Mạnh Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Mạnh Long, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 28/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đỗ Văn Liễn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Liễn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 11/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 20/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Kíp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Kíp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 9/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...312531263127312831293130313131323133...74341